دل نوشته های یک آموزگار

مادر :روزها در حسرت تو می مانم ،غروبها به یادت می افتم ؛شبها در آتش عشقت می سوزم ....

آتیش مزرعه ها!!!!

این روزها که فصل برداشت گندم تمام شده است ، بعضی ازکشاورزان اقدام به سوزاندن کاه وکلش های مزرعه ی خود می کنندوقتی ازاونهادلیل اینکارراپرسیدم؛می گویند وجود علف درمزرعه باعث می شود که نتوانند زمین را شخم بزنند و...برای من این دلیل قانع کننده ای نبود زیرادرمیان این علف ها حشرات وحیوانات مختلفی زندگی میکنند که باعث ازبین رفتن آنهامی شود واین یعنی برهم زدن اکوسیستم طبیعت وازبین رفتن زندگی موشهاومورچه هاوخرگوشهاوحیوانات دیگرموجب بهم خوردن تعادل زنجیره ی غذایی وشبکه ی غذایی محیط می شودوخوداین علف هامی توانند بعنوان کودبرای فصل بعدعمل کنند تازه این علف هاروزی گاوها وگوسفندان و....می باشد که این کار ساده لوحانه روزی اونها رانیز قطع می کند ؛من که ازدیدن این عکس که خودم برداشتم خیلی ناراحت شدم و...حالا قضاوت باشما ؟!مزرعه

+ رحیم پاشازاده ; ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٩
comment نظرات ()