دل نوشته های یک آموزگار

مادر :روزها در حسرت تو می مانم ،غروبها به یادت می افتم ؛شبها در آتش عشقت می سوزم ....

برای مادر

·        باور نمی کردم که روزی پیش آید

·        کزمادرآن آرام جانم دور باشم

·        در کنج خلوت بگذرانم عمر خودرا

·        افسرده ودل مرده ورنجور باشم

·        باور نمی کردم که روزی ،روزگاری

·        افتد میان ما دوتن اینسان جدایی

·        شب تاسحر بایاداوبیدارمانم

·        یادآورم ازروزگارآشنایی

·        باور نمی کردم که روزی دست تقدیر

·        دربین ماحایل کند فرسنگها راه

·        ای آسمان !ای ماه!ای خورشید !ای چرخ

·        من درکجاافتادهام اودر کجا ؟آه!

·        هرصبحدم باتابش خورشید از کوه

·        از خواب نازم نازنین بیدار می کرد

·        تامن به شادی بگذرانم روز خودرا

·        چون آفتاب ازصبح تا شب کارمی کرد

+ رحیم پاشازاده ; ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۸
comment نظرات ()