دل نوشته های یک آموزگار

مادر :روزها در حسرت تو می مانم ،غروبها به یادت می افتم ؛شبها در آتش عشقت می سوزم ....

بهترین باشید

بهترین و مهم ترین ایده ای که زندگی شما را تغییر خواهد داد کشف قانون "علت و معلول" است. این قانون می گوید برای هر معلولی، علتی وجود دارد. به عبارت دیگر، هر حادثه ای به دلیلی اتفاق می افتد. موفقیت یک حادثه نیست. شکست هم یک حادثه نیست. در واقع، موفقیت قابل پیش بینی است. از خود ردپایی بر جای می گذارد.

در اینجا به قاعده ی بزرگی می رسیم: "اگر به تکرار کاری را که مردمان موفق انجام می دهند انجام بدهید، هیچ عاملی در دنیا نمی تواند سبب شود که شما به همان نتایج آن ها و در نهایت به موفقیت نرسید. و اگر این کار را نکنید، شانس موفقیت ای انتظارتان را نمی کشد."

به خاطر داشته باشید هر کسی که امروزه در جمع 10 درصد بالا (افراد موفق) قرار دارد و بهترین است روزی در جمع 10 درصد پایین (افراد ناموفق) بوده است. همه ی کسانی که امروزه کارشان خوب است زمانی کارشان بد بوده است. هر کس که در جلوی صف و در بهترین موقعیت ایستاده زمانی در انتهای صف بوده است. و دیگر آنکه آنچه این اشخاص انجام داده اند این بوده که از متخصصان آموخته اند. آن ها متوجه شدند چه کاری را موفق ها می کنند که موفق می شوند و بعد آن ها همان کار را کردند و آنقدر تکرار نمودند تا به موفقیت رسیدند. شما هم می توانید این کار را بکنید.

+ رحیم پاشازاده ; ٢:٠۸ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۸
comment نظرات ()