دل نوشته های یک آموزگار

مادر :روزها در حسرت تو می مانم ،غروبها به یادت می افتم ؛شبها در آتش عشقت می سوزم ....

بیکران کم دارم

باتشکرازراهنمایی های محب اهل بیت مدیر وبلاگ بیداریه

 آسمان را گفتم                                            روی کردم با بحر
می توانی آیا !                                              گفتم اورا آیا !؟
بهر یک لحظهء خیلی کوتاه                              می شود اینکه به یک لحظهء خیلی کوتاه
روح مادر گردی                                            پای تا سر همه مادر گردی .
صاحب رفعت دیگر گردی                                عشق را موج شوی
گفت نی نی هرگز                                          مهر را مهر درخشان شده در اوج شوی
من برای این کار                                           گفت نی نی هرگز
کهکشان کم دارم                                           من برای این کار
نوریان کم دارم                                             بیکران بودن را
مه وخورشید به پهنای زمان کم دارم.              
  بیکران کم دارم        


                                                                       ناقص ومحدودم
خاک را پرسیدم
                                                   بهر این کار بزرگ  
می توانی آیا
                                                       قطره یی بیش نیم
دل مادر گردی
                                                    طاقت وتاب وتوان کم دارم
آسمانی شوی وخرمن اخترگردی
                             ***
گفت نی نی هرگز
                                                صبحدم راگفتم
من برای این کار
                                                 می توانی آیا   
بوستان کم دارم
                                                   لب مادرگردی
در دلم گنج نهان کم دارم                                        عسل وقندبریزدازتو

***
                                                                لحظه ی حرف زدن

این جهان را گفتم
                                                جان شوی عشق شوی مهر شوی
هستی کون ومکان را گفتم
                                     گفت نی نی هرگز
می توانی آیا
                                                      گل لبخندکه روید زلبان مادر
لفظ مادر گردی
                                                  به بهاردگری نتوان یافت
همهء رفعت را
                                                   دربهشت دگری نتوان یافت
همهء عزت را
                                                   من ازآن آب حیات
همهء شوکت را
                                                  من ازآن لذت جان
بهر یک ثانیه بستر گردی
                                     که بود خندهء اوچشمهء آن
گفت نی نی هرگز
                                               من ازان محرومم
من برای این کار
                                               خندهء من خالیست
آسمان کم دارم
                                                   زان سپیده که دمد از افق خندهء او
اختران کم دارم
                                                 خندهء او روح است
رفعت وشوکت وشان کم دارم
                                خندهء او جان است
عزت ونام ونشان کم دارم
                                    جان روزم من اگر,لذت جان کم دارم  
***
                                                              روح نورم من اگر, روح وروان کم دارم
آنجهان راگفتم
                                                   کردم از علم سوال
می توانی آیا
                                                    می توانی آیا
لحظه یی دامن مادر باشی
                                    معنی مادر را
مهد رحمت شوی وسخت معطر باشی
                     بهر من شرح دهی
گفت نی نی هرگز
                                             گفت نی نی هرگز
من برای این کار
                                              من برای این کار
باغ رنگین جنان کم دارم
                                     منطق وفلسفه وعقل وزبان کم دارم
آنچه در سینهء مادر بود آن کم دارم
                        قدرت شرح وبیان کم دارم
درپی عشق شدم
                                                تا درآئینهء او چهرهء مادربینم
دیدم او مادر بود

دیدم او در دل عطر

دیدم او در تن گل

دیدم اودر دم جانپرور مشکین نسیم

دیدم او درپرش نبض سحر

دیدم او درتپش قلب چمن

دیدم او لحظهء روئیدن باغ

از دل سبزترین فصل بهار

لحظهء پر زدن پروانه

در چمنزار دل انگیزترین زیبایی

بلکه او درهمهء زیبایی

بلکه او درهمهء عالم خوبی, همهء رعنایی

همه جا پیدا بود

همه جا پیدا بود

+ رحیم پاشازاده ; ۳:٢۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()