زلزله

بعدازانتخابات مجلس دوسه روزکولاک شدیدمانع رفتن مابه مدرسه شدداشتیم توهوای خودمون می گشتیم ومی خوردیم که بالاخره بادکوتاه آمدوفرصت به خورشید داد که دربیاید برف هاراآب کند،مثل همیشه صبح زود باانرژی زیادبه مدرسه می روم ،وقتی درمدرسه بازمی کنم خشک می زنم ،پوسترهاوپلاکاردهای زیبایم زیرپاله شده اند عکس هایی که بابچه هاگرفته بودم پاره گشته اند انگارزلزله آمده میزونیمکت هاباهم دعوامی کنند شیشه،میزشکسته و...یادگاری هایی که دردیوارهای مدرسه نوشته بود،یاد فیلم های دوران جنگ افتادم که مدرسه ها توسط رژیم بعث بمباران شده بود ته مانده های سیگارکف کلاس شبیه به سیگاریهای رژیم صدام بود.

وامروزاولین روزمدرسه بعدازعید کمتراززلزله قبل ازعید نبود،مدرسه شبیه یک محیط حنگی بود تامحیط آموزشی ،شیشه های شکسته درسالن مدرسه ،پنجره های بازشده ،بخاری شکسته و...

کجاست فرهنگ برخوردبامحیط مقدس مدرسه؟!

      نمی دانم چرااهل این روستاچشم دیدن مراندارند.    

/ 4 نظر / 22 بازدید
نسرین باقری

سلام حوشحالم که بعد از مدتی نوشتید. دلیل این برخوردها چیست؟ بهتر است ماجرا را پیگیری کنید تا ریشه یابی و حل شود موفق باشید[گل]

الفبا

هشترود آنلاین با هشترود و نمادهایش بروز است .

الفبا

هشترود آنلاین با هشترود و نمادهایش بروز است .

تقربی

سلام . خسته نباشی همکار محترم . دوره دوم کلاس آموزش مجازی فرهنگیان دوشنبه برگزار می شوداوقات خوشی با همکاران سپری می شود دوره ی قبل ما بودیم بسیار عالی بود منتظر حضورتان در کلاس هستم .جهت آشنایی و شرکت در دوره به آدرس زیر مراجعه کنید . در پناه حق http://moghanaraz.blogfa.com/