/ 2 نظر / 21 بازدید
ادهمی

سلام دوست عزیز با افتخار لینکتون کردم.[گل]

معلم روستا

سلام مدارس مت هم آزین بندی شده اند . ولی نمی دانم با این حرف من موافق هستید یا نه که دوران ما این دهه بسیار بسیار پرشورتر بود و . . . در پناه حق