رقیه

رقیه دخترشرور.نجیب وعجیب کلاس من است .

رقیه سال گذشته کلاس اول بود وامسال می رود کلاس دوم  .دختریست شروردرعین حال دوست داشتنی . آقاتوراخدا ماچگونه بتوانیم این همه تکلیف راانجام بدیم ؟! . به قولی حرفهای گنده ترازدهنش می زند عین بزرگترها ، بعضی مواقع حرفهایی می زندکه توش می مونم .اوایل سال ازدستش کلافه بودم

طوریکه چندین بارنیمکتش راعوض کردم ،بعدهابهش عادت کردم وبالاخره درآخرسال نمک کلاس من شده بود.

یه روزدرزنگ ورزش به من گفت :

آقا شماچرابین بچه هافرق می گذارید .

گفتم : چه فرقی ؟

:توپ سالم رابه چهارم وپنجم میدی توپ کم باد رابه ما ،؛

بعد اندکی مکث رفتم  درعین اعتراض بچه های دیگرتوپ راعوض کردم.

/ 4 نظر / 22 بازدید
مرتضی

سلام بر یکی از معلمین این سرزمین آریائی.درود بر کسانی که شمع وجودشان در پای فرزندان سرزمین من می سوزد.درود بر عزیزانی که نامشان و یادشان همیشه در دلها ماندنی است.با افتخار دست شماها رو می بوسم و بر این بوسه خود هزاران هزار افتخار می کنم.[گل]

معلم روستا

سلام جالب بود ،خیلی جالب دستتان درد نکند کوتاه و مختصر مفهومی بس بزرگ را می رسانید. نگاه تیربین کودکان بسیار برنده است.سالهاست حواسم به این نگاه ها است.ولی گاهی هم سهواً عدالت برقرار نمی شود. در پناه حق