حرفهای تنهایی

دومین سال عروج پدر

به آسمان آبی رنگ نگاه می کنم ویادونام توراباعشق فریادمی زنم

پدر : درتلخ ترین باورزندگی ام رفتی ومرابادلتنگی هام تنهاگذاشتی !

می گذرم ازکنارخاطره ها وبغض هایم راکنج قلبم پنهان می کنم

پدرتنهایم ودلم تمام ثانیه هابرای تومی تپد

ولی تقدیرچیست ؟

 این حس دلتنگی اذیتم می کند

کاش که انروزهای زیبای درکنارتو برگردد

ولی افسوس ....  

/ 2 نظر / 36 بازدید
sajjad

امیدوارم خدا سایر اعضای خانوادتون رو براتون حفظ کنه آقای پاشازاده. دوای این دلتنگی ها چسیت؟ نمیدانم.؟ خودم نیز دنبال مرهمی می گردم.

دلشکسته

یکی از بهترین نعمت های خداوند برای بندگانش نعمت پدر و مادر است ۰ولی من وقتی که فقط ده سال داشتم پدرم فوت کرد و سال گذشته مامانو در مدینه از دست دادم و خواهر و برادری برای درد و دل ندارم دلتنگی و تنهاییهایم را با یاد خدایم پر میکنم چون تنها پناهم است و با دادن نعمت اشک آرامم میکند۰