# تصاویر

ازلابلای آلبوم خاطرات

دلتنگی رافقط با دلتنگی می توان اندازه گرفت.ا تصویربالا :کلاس اول دبستان قدس سال تحصیلی 80-79 تصویرپایین  :دبستان جندپایه امام صادق قزلبلاغ سال تحصیلی83-82                                                      
/ 7 نظر / 13 بازدید