کلاس عشق

به بهانه آغاز سال تحصیلی جدید 1393/94

ازدل تا قلم                                                                  دوشنبه 78/9/8

 هرروزباچهره خوشحال وخندان به کلاس می روم ؛خیلی به کارم عشق می ورزم بچه هاچون مرامی بیننددرکلاس به وجد می آیند؛هرروزازصبح تاشب چون با بچه هاهستم خیلی خوشحالم وگذرزمان راحس نمی کنم ،ازاینکه می توانم هرروز برحیطه عاطفی ویادگیری آنهاچیزی بیافزایم خیلی خوشحال ومسرورم .

کلاس من کلاس عشق است چهاردیواری که نوآموزان تشنه فراگیری ویادگیری نشسته اند تاین بارکلمه ای جدید ازمعلم خود یادبگیرند ،هرگاه بچه ها به سوالهای من به خوبی جواب می دهند خیلی به خودمی بالم، دیگرغربت رافراموش می کنم، نمی توانم احساسم رابیان کنم ،بااینکه سالهاست شغل آموز گاری پیشه ام است ولی هرروزبرای کودکان معصوم لحظه شماری می کنم همه آنها بچه های من هستندو نسبت به آنها احساس مسئولیت دارم هرچه بادانش آموزان سطح پایین باشم ارتباطم باآنهابیشتر است .بچه هامراامین ومحرم رازخودمی دانند وهمه حرف دلشان رابه من می گویند ،ای کاش مثل آنها بچه بودم وباشوروشوق باکتابهای زیر بغل به مدرسه می رفتم دنیای بزرگترها را دوست ندارم ودلم برای کودکی ودوران ابتدا ئی و تحصیل و شوق درس خیلی تنگ شده و وقتی بابچه ها هستم تمامی أن خاطرات راباتمام وجودم درکالبدوجسم خویش احساس می کنم امروزدر کلاس چهارم دینی داشتم بچه هاخیلی برای امتحان بی تابی می کردند وقتی می دیدم بچه ها همه سوالهای روی ورقه رامی دانند خیلی خوشحال وشاداب بودم، امروز درس دندان شیری کلاس دوم رابا چه آب وتابی درکلاس مرور می کردیم وکودکان برای خواندنش بیقراری می کردند وهی دادمی زدند آقا اجازه من بخوانم خیلی بلدم .

دنیای بین شاگرد ومعلم جداازاین دنیاست ،نمی دانم اگرمعلم نمی شدم چکارمی کردم خوشحالم که یک معلمم آنهم ابتدائی که بیش ازهمه چیزدرآن فضا ومحبت وعلاقه همراه باعلم ودانش وجود دارد . 

ازخاطرات دوران تدریس

/ 2 نظر / 33 بازدید
اول نسترن

باسلام آغاز مهر و طنین دوباره ی زنگ مدرسه و نسیم خوش تعلیم‌ و تربیت بر همه ی معلمان پرتلاش ، مهربان و مهرپرور مبارک باد[گل]

مریمی

خوش به حالتون منم علشق معلمیم[لبخند]